Stanovisko Florbalové akademie Mladá Boleslav k zahájení činnosti

Vážení hráči FA, Vážení rodiče!

 Vedení FA neustále sleduje vyvíjející se situaci a konzultuje s odbornými orgány jak na republikové, krajské, okresní či městské úrovni stav a možnosti zahájení činnosti. Vycházíme nyní z vyjádření ústředního krizového štábu ke sportovním aktivitám, které vydal 1.5.2020. Čekáme na následující kroky města Mladá Boleslav, od kdy se budou moci využívat městská sportoviště, případně haly a jaká zde budou hygienická opatření. Dílčí jednání by měla proběhnout na začátku týdne. Na základě těchto informací a opatření předpokládáme začátek tréninků družstev, a to prioritně tréninků venkovních v týdnu od 11.5.2020. V pondělí 4.5.2020 bude opět zasedat vedení FA a prostřednictvím videokonference s trenéry družstev konzultovat situaci. Na základě dalších jednání Vás budeme informovat o sportovních aktivitách FA prostřednictvím webových stránek, členské sekce, trenérů a sociálních sítí.

You may also like...