Statut hráče PIONÝR – PC Florbalová akademie MB

 • Hráč se stává členem Pionýr – PC Florbalová akademie MB podáním přihlášky do ČFbU
 • Hráč ukončí členství v Pionýr – PC Florbalová akademie MB přestupem do jiného oddílu, nebo písemným ukončením členství (jinak členství trvá nepřetržitě, i když hráč aktivně nehraje)
 • Hráč hraje „fair play“
 • Hráč se účastní tréninků a utkání jeho družstva a vždydokončí celou sezonu, pokud mu v tom nezabrání vážné důvody. Pokud tom tak není, zavazuje se hráč uhradit oddílu náklady spojené s jeho neúčastí.
 • Povinností hráče je reprezentovat co nejlépe oddíl FA MB, dle své fyzické kondice. Pokud nemá zájem reprezentovat FA, tj. chce hrát za družstva B, C je mu to umožněno, ale za zvýšený členský poplatek (dvojnásobek základu).
 • Hráč trénuje a hraje prioritně ve své věkové kategorii, v jiné kategorii, a za jiné družstvo může nastoupit na základě dohody trenérů a souhlasu vedení FA.
 • Hráč respektuje trenéra, asistenty, členy realizačního týmu a vedení FA.
 • Hráč propaguje florbal a svůj oddíl Pionýr – PC Florbalová akademie MB na veřejnosti.
 • Hráč při hře respektuje pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídí se jimi.
 • Hráč jde svým chováním příkladem mladším sportovcům.
 • Férové sportovní chování je hráči vlastní i v každodenních životních situacích.
 • Pro Florbalovou akademii je důležité nejen sportovní výkon hráče, ale i jeho prospěch ve škole. Proto nesmí hráč zanedbávat svoje vzdělání kvůli sportu.
 • Hráč včas hradí členské příspěvky. Pokud tomu tak není, uhradí členský příspěvek i se stanoveným penále.
 • Za porušení tohoto statutu hráče může vedení FA uložit hráči kárné opatření, nebo peněžitou pokutu.

Všichni hráči tímto potvrzují, že si statut hráče před podepsáním přečetli a že souhlasí se všemi body „Statutu hráče Florbalová akademie MB“